Portal targowy - imprezy targowe w jednym miejscu


KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2018

Pełna nazwa targów: KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2018

Data
Od: 2018-06-07
Do: 2018-06-09
Lokalizacja
Zakładowa 1
25-672 Kielce
Branża
Biznes
Kariera
Strona WWW
Link do strony

Co w tym roku na targach KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2018?


Targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO skierowane są do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz do producentów i dystrybutorów z branży. Poprzednią edycję odwiedziło blisko 6 tysięcy gości. Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbywają się równolegle z targami IFRE-EXPO dla branży pożarniczej. Merytoryczne wsparcie wydarzeniu zapewni patron honorowy czyli Urząd Dozoru Technicznego, a także kielecki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres branżowy Work Safety-Expo 2018

 • Ochrona indywidualna pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze)
 • Środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne)
 • Materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej
 • Znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż.
 • Oświetlenie  awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa
 • Systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń
 • Urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów
 • Systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy
 • Bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów
 • Ergonomia miejsca pracy
 • Środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
 • Sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego
 • Aparatura kontrolna i pomiarowa
 • Sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 • Systemy łączności  służb ratowniczych  oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych
 • Systemy do dekontaminacji masowej
 • Usługi szkoleniowe, rzeczoznawcy pożarowi i bhp oraz sanitarni
 • Wydawnictwa branżowe
 • Instytucje i organizacje
 • Uczelnie wyższe kształcące na kierunkach: pożarniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ratowników medycznych

Jak dojechać na targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2018Organizator targów KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2018


Targi Kielce
Adres: Zakładowa 1, 25-672 , Kielce
Tel: 413651222
Email: biuro@targikielce.pl
WWW: http://www.targikielce.pl


Copyright © 2024 PortalTargowy.pl